De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld

De afgelopen jaren is sterk bezuinigd op de Nederlandse presentie in het buitenland. Het aantal en de bezetting van de buitenlandse vertegenwoordigingen zijn ingekrompen. Het postennetwerk van Nederland is verkleind en verzwakt. Structureel is ten minste een bedrag van EUR 70-80 miljoen per jaar nodig is om de grootste knelpunten weg te nemen.