Internationaal Klimaatbeleid

De AIV meent dat acties van staten en andere actoren om klimaatverandering binnen de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te houden zowel noodzakelijk als mogelijk zijn. In dit briefadvies wordt betoogd dat snelle en krachtige interventie daarom gewenst is. Naar het oordeel van de AIV kunnen maatregelen op het gebied van financiering en het ontwikkelen van standaarden het verschil maken. Bovenal meent de AIV dat Nederland via en binnen de EU actief samenwerking dient te zoeken, en leiderschap dient te tonen.

Media uitgelicht

Een klimaatlijst voor Kaag, Vice Versa, 13 september 2019