Sociale Bescherming in Afrika

Sociale bescherming, met name inkomenszekerheid, versterkt aantoonbaar de positie van de allerarmsten in Afrika. Volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken zal een Nederlandse bijdrage aan sociale beschermingsprogramma’s vooral slagen in multilateraal verband, met oog voor de lokale omstandigheden. Het heeft voor Nederland geen zin om mee te doen aan initiatieven voor sociale bescherming als het ter plaatse ontbreekt aan politieke wil, stabiliteit of aan vertrouwen tussen burgers en de overheid. Ook adviseert de AIV dat Nederland, om structurele financiering mogelijk te maken, zich internationaal sterk zou moeten maken voor het tegengaan van belastingontwijking.