Slimme Industriepolitiek: een opdracht voor Nederland in de EU

Door de veranderde geopolitieke situatie staat het thema industriebeleid hoog op de Europese agenda. Ingrijpende crises, zoals de pandemie, de klimaatcrisis en, recentelijk, de oorlog in Oekraïne, dwingen de landen van de Europese Unie (EU) hun strategische kwetsbaarheid te verminderen. De AIV adviseert de regering om in de EU actief industriebeleid te voeren. Een afwegingskader helpt daarbij om de verschillende publieke belangen en afwegingen in de industriepolitiek met elkaar te verbinden en om keuzes te maken.