Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie

De regering heeft in het coalitieakkoord een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie aangekondigd. Dat is een goede stap, want de alarmerende ervaringen met de COVID-pandemie en de mondiale ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg en –diensten, tonen eens te meer aan dat het staande mondiale gezondheidsbeleid niet toereikend is. Een dergelijke strategie heeft echter pas kans van slagen als Nederland zich aansluit bij de prioriteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en bereid is om de mondiale gezondheid in de volle breedte te bevorderen.

Dat staat in het advies ‘Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie’ dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op verzoek van de Tweede Kamer heeft uitgebracht. De Tweede Kamer vroeg de AIV om advies over een fundament van een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie. In dit advies draagt de AIV daarvoor de bouwstenen aan.