Mensenrechten: Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld

De rechtsstaat, democratie en mensenrechten staan onder grote druk. De wereldwijde machtsverhoudingen, de opmars van autocratische regimes, migratieproblemen en de Russische aanval op Oekraïne dwingen de Nederlandse regering tot een andere aanpak van het mensenrechtenbeleid. De strategie moet anders. Dit staat in het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dat op 7 juli 2022 verscheen.

Media uitgelicht

Nederland moet waken voor verval universele mensenrechten. Trouw, 1 augustus 2022

China werkt aan een alternatief voor de universele mensenrechten. 'Dan houdt het gesprek snel op'. NRC, 29 juli 2022

Mensenrechten - Kernbelang in een Geopolitiek Krachtenveld. 25 juli 2022

We kunnen alleen gidsland zijn als we zwarte bladzijden in onze geschiedenis erkennen. NPO, juli 2022