Coronascenario's doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes

De coronapandemie is nog niet voorbij. De kans is groot dat we later dit jaar met een nieuwe virusvariant te maken krijgen die dominant wordt. Het is niet van tevoren te voorspellen hoe ziekmakend deze zal zijn en in hoeverre onze opgebouwde immuniteit ons zal beschermen. Het verdere verloop van de pandemie is dus onzeker.

Het is daarom belangrijk dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de COVID-19-pandemie. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen. Samen met dertien andere adviescolleges heeft de AIV verschillende coronascenario's uitgewerkt in het advies 'Coronascenario's doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes'.

De AIV schetst in dit advies de broodnodige internationale dimensie, want een land alleen kan een pandemie onmogelijk oplossen. Deze bijdrage bouwt voort op het advies 'Fundament voor een Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie' dat in april 2022 door de AIV is uitgebracht.