De Oekraine-oorlog als geopolitieke tijdschok

Op 7 juli 2022 heeft de Tweede Kamer de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gevraagd een spoedadvies te schrijven over de gevolgen van deze oorlog voor het buitenlands beleid voor Nederland en de EU.

Nu de oorlog ruim een half jaar duurt, en voorlopig geen einde kent, is het verstandig dat Nederland nadenkt over een toekomststrategie. Op welke wijze kan Nederland de veiligheidspolitieke en sociaaleconomische belangen beschermen tegen de achtergrond van de oorlog en in het licht van de veranderende geopolitieke verhoudingen?

Nederland heeft zich verbonden aan de oorlog in Oekraïne en is verwikkeld in een hybride conflict met Rusland. De oorlog veroorzaakt op vele fronten problemen voor de Nederlandse en Europese samenlevingen. De kwetsbare veiligheidssituatie dwingt het parlement en de regering na te denken over een toekomststrategie voor het buitenlandse beleid. De AIV doet een aantal urgente aanbevelingen.

Op 7 december 2022 verzorgde de AIV in de Tweede Kamer een technische briefing over dit advies. Hier kunt u de briefing voor de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel terugkijken.