De geopolitieke rol van Turkije: trends en toekomstscenario's

De rol van Turkije op het wereldtoneel plaatst Nederland voor de nodige dilemma’s. Al jaren roept het eigenzinnige Turkse buitenland- en veiligheidsbeleid weerstand op. Turkije wordt autocratisch bestuurd en de mensenrechtensituatie verslechtert. Maar de geopolitieke rol van Turkije is nu belangrijker dan ooit. Gelegen op de grens tussen oost en west en aan de Zwarte Zee kan deze NAVO-bondgenoot bemiddelen in de oorlog in Oekraïne, een mogelijkheid die andere landen ontberen. Bovendien vervult Turkije een voor de Europese Unie (EU) cruciale rol in het beheersen van migratie uit fragiele regio's.

De relatie moet op een strategischer leest worden geschoeid. Een proactief beleid op basis van verschillende scenario's stelt Nederland in staat om op ontwikkelingen in en rond Turkije te anticiperen, aldus de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het vandaag gepubliceerde advies 'De geopolitieke rol van Turkije: trends en toekomstscenario’s'.