De euro op het wereldtoneel: de internationale rol van de munt van de EU in geostrategisch perspectief

Geopolitieke ontwikkelingen nopen de EU en dus ook Nederland ertoe zich over versterking van de internationale positie van de euro te buigen. China, Rusland, Brazilië, Saoedi-Arabië, India en steeds meer opkomende landen zoeken een alternatief voor de huidige dollarhegemonie. De multilaterale, op regels gebaseerde, orde staat onder druk en het belang van machtsrelaties neemt toe, ook in het monetaire domein. Voor deze strategische dimensie is in het Nederlandse debat te weinig aandacht. De AIV roept het kabinet op hier meer urgentie en betrokkenheid te tonen. De AIV doet in dit rapport enkele aanbevelingen om de internationale rol van de euro te vergroten.