Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak

Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat om een mondiale oplossing vraagt. Het behalen van de doelen uit het Parijsakkoord is een collectieve opgave waarbij iedereen een rol heeft te vervullen. De klimaattransitie vindt echter plaats in een wereld die zich laat kenmerken door grote ongelijkheid. De armste landen, die het minst hebben bijgedragen aan het probleem, worden in vele opzichten het hardst geraakt door klimaatverandering. Daarnaast hebben zij minder toegang tot de middelen die nodig zijn om de klimaattransitie vorm te geven en staan zij tegelijkertijd voor de uitdaging om de totale energieopwekking fors te doen groeien om in ontwikkelingsbehoeften te kunnen voorzien. Tenslotte kan de transitie zelf leiden tot oneerlijke effecten, zoals misstanden bij het winnen van de benodigde grondstoffen.

Dit gebrek aan internationale klimaatrechtvaardigheid maakt het behalen van de doelen van het Parijsakkoord en het stoppen van de opwarming van de aarde onmogelijk. Ook leidt het tot een toename van ongelijkheid, armoede, instabiliteit en conflict. De AIV benadrukt dat het om deze en andere redenen in het Nederlandse belang is om de inspanningen voor internationale klimaatrechtvaardigheid op te voeren. De AIV doet in dit rapport concrete aanbevelingen hoe Nederland hier werk van kan maken.