Verslag paneldiscussie Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid

Op 16 april 2019 organiseerde de AIV in samenwerking met het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden een paneldiscussie over het AIV-advies ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’. De bijeenkomst werd gehouden bij de Campus Den Haag, om zo ook studenten te betrekken bij het debat over dit actuele onderwerp. Aan de bijeenkomst onder leiding van AIV-voorzitter professor Jaap de Hoop Scheffer namen ook voormalig diplomaten, vertegenwoordigers van ambassades en beleidsmakers deel.