Verslag AIV-Wellensteinlezing 2022: Universal Human Rights in a Changing Global Order: Refocusing the Narrative

Professor Gareth Evans, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van Australië en President Emeritus van de International Crisis Group, hield op 1 november 2022 in de Glazen Zaal in Den Haag de tweede AIV Wellenstein-lezing getiteld Universal Human Rights in a Changing Global Order: Refocusing the Narrative.

Professor Evans, een van de grondleggers van het beginsel van de ‘responsibility to protect’, ging daarbij in op het belang, in de huidige ontluisterende internationale context, van een gedeeld, consistent en principieel narratief voor allen die betrokken zijn bij mensenrechten. Hij onderscheidde hiervoor acht kernbeginselen, en bepleitte dat krachtige ideeën – zoals de universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten – effectief handelen niet kunnen vervangen, maar er wel een onmisbare fundering voor vormen.