Geweld tegen vrouwen: enkele rechtsontwikkelingen

In dit advies besteedt de AIV aandacht aan een aantal meer algemene juridische aspecten van de problematiek van geweld tegen vrouwen en de ontwikkeling van normstelling in een aantal internationale fora. Tevens wordt ingegaan op het toezicht op naleving van normen en specifieke vormen van geweld tegen vrouwen. De AIV staat verder stil bij een aantal actuele ontwikkelingen en een aantal aspecten rond het vervolgingsbeleid in Nederland en het verlenen van de vluchtelingenstatus.