Asielinformatie en de Europese Unie

In dit advies biedt de AIV allereerst een overzicht van de Europese ontwikkelingen betreffende de informatievoorziening in asielzaken. Vervolgens worden de bestaande initiatieven onderling vergeleken en formuleert de AIV zijn uitgangspunten voor een EU-asielinformatiesysteem.