Nederlands voorzitterschap EU 2004

De AIV en ACVZ adviseren in dit briefadvies om de algemene aanpak van het thema ‘asiel en migratie’ te agenderen tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap en dragen een aantal aandachtsgebieden aan.