Migratie en ontwikkelingssamenwerking. De samenhang tussen twee beleidsterreinen

De AIV belicht in dit advies de samenhang in beleid tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking. De bijdrage van ontwikkelingssamenwerking aan migratiebeleid is maar beperkt te realiseren en aan te tonen. Omgekeerd moet er ook oog zijn voor de rol van migratiebeleid bij het bevorderen van ontwikkeling.