Autonome wapensystemen. De noodzaak van betekenisvolle menselijke controle

Bij de inzet van autonome wapens zal altijd sprake moeten zijn van ‘betekenisvolle menselijke controle’, aldus de AIV en de CAVV in het advies ‘Autonome wapensystemen. De noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’. De mens speelt een cruciale rol tijdens de besluitvorming voordat het wapen wordt ingezet. Het internationale recht dat het gebruik van geweld reguleert, is ook van toepassing op autonome wapens.