'Brexit means Brexit'. Op weg naar een nieuwe relatie met het VK

De Brexit betekent behalve een breuk, ook de start van een nieuwe relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Om veiligheid, vrijheid en welzijn te verzekeren in Europa, staat het belang van een voortzetting van de samenwerking voorop. Voortzetting van samenwerking draagt ook bij aan stabiliteit en perspectief voor mensen in de landen rondom Europa.

De AIV vindt het cruciaal dat tijdens de onderhandelingen het front van de EU27 gesloten blijft. Dit betekent dat ook Nederland zich niet ontvankelijk mag tonen voor mogelijke Britse voorstellen die beogen om de EU-lidstaten tegen elkaar uit te spelen. De AIV pleit voor een stevige inzet van de Nederlandse regering wat betreft de positie van elkaars ingezetenen en de rekening die het VK moet voldoen in verband met de uittreding.