Enkele lessen uit de financiële crises van 1997 en 1998

In dit advies biedt de AIV een korte terugblik op de financieel-monetaire crisis in de opkomende markten in 1997 en 1998. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke wisselwerking tussen financieel beleid en handelspolitiek. Het advies sluit af met conclusies en aanbevelingen voor de voorkoming en bestrijding van (de gevolgen van) financiële crises.