Met het oog op China. Op weg naar een volwassen relatie

De AIV acht de tijd gekomen dat de EU het tegen China gerichte wapenembargo intrekt, na de inwerkingtreding van een nieuwe EU-Gedragscode voor wapenexport. De AIV adviseert dat Nederland opheffing van dit embargo binnen de EU actief bevordert. De adviesraad ziet een eindeloze handhaving hiervan als een vorm van conditionaliteit die geen recht doet aan de in bijna twintig jaar gegroeide geest van partnerschap tussen de EU en China. Ook kan de effectiviteit van het verbod worden betwist.