Ontwikkelingsagenda na 2015. Millennium Ontwikkelingsdoelen in perspectief

De Millennium Ontwikkelingsdoelen uit 2000 verdienen een vervolg, zo stelt de AIV. Maar de acht internationale afspraken tégen armoede en vóór ontwikkeling moeten ook vernieuwd worden. Die vernieuwing is bovendien een niet te missen kans voor een grondige herformulering van de internationale ontwikkelingsagenda. En anders dan bij de Millenniumdoelen moeten ontwikkelingslanden hierbij een grote rol krijgen.