Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied. Noodzakelijke stappen voor een toekomstbestendig Koninkrijksverband

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op elkaar aangewezen om ondermijnende drugscriminaliteit en sociaaleconomische achteruitgang terug te dringen. De AIV adviseert veel nauwere samenwerking, betere benutting van de mogelijkheden die het Statuut biedt, en een meer strategische opstelling van het Koninkrijk in de bredere regio. De Coronacrisis onderstreept de noodzaak van structurele hervormingen in de Caribische landen. Nederland biedt hulp, maar is naar het oordeel van de AIV ook medeverantwoordelijk voor een sociaaleconomisch langetermijnplan voor alle Caribische landen. Dit ter ondersteuning van de zwakste bevolkingsgroepen, maar tevens om de landen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en te helpen bij de transitie naar een duurzame en meer gediversifieerde economie.

Media uitgelicht

Nederland moet meer verantwoordelijkheid nemen in het Koninkrijk, NRC, 8 oktober 2020

Nederland mist politieke wil. AIV: nog te veel afstandelijkheid in het Koninkrijk, Antilliaans Dagblad, 8 oktober 2020

We moeten er hier zelf iets van maken, NRC, 10 oktober 2020