Azië in opmars. Strategische betekenis en gevolgen

De opmars van Azië houdt de komende 20 jaar aan. De grote uitdaging is om China echt te integreren in het stelsel van wereldbestuur en medeverantwoordelijk te maken voor het oplossen van gemeenschappelijke mondiale vraagstukken, aldus de AIV in het advies ‘Azië in opmars. Strategische betekenis en gevolgen’. Van belang is ook dat gevestigde en opkomende landen het eens worden over de spelregels voor een toekomstige wereldorde.