Nederland en crisisbeheersing. Drie actuele aspecten

Ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en de implicaties daarvan voor Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. De AIV constateert dat de Verenigde Naties en haar lidstaten op grond van een aantal dramatische ervaringen minder optimistisch zijn geworden over crisisbeheersing. Erkend wordt dat er grenzen zijn aan wat de VN op dit gebied aankan. De noodzaak van geïntegreerd optreden, veiligheidsbeleid waarbij niet alleen het militaire aspect maar ook het civiele aspect aandacht krijgt, is steeds duidelijker geworden.