Preëmptief optreden

Volkenrecht stelt grenzen aan preëmptief optreden zoals geformuleerd in de Amerikaanse Veiligheidsstrategie. In het advies ‘Preëmptief optreden’ wijzen de AIV en de CAVV erop, dat het internationale recht duidelijke grenzen stelt aan de toelaatbaarheid van militair optreden. Zij uiten zich kritisch over het concept 'preëmptief optreden' zoals dat bekend is geraakt uit de Amerikaanse Veiligheidsstrategie van 2002.