Crisisbeheersingsoperaties in fragiele staten. De noodzaak van een samenhangende aanpak

Het rapport kan worden gezien als een praktijktoets van de huidige aanpak van dit type operaties, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. Naar de mening van de AIV zal gedurende de gehele conflictcyclus in internationaal verband moeten worden samengewerkt tussen diplomatie, defensie, ontwikkelingssamenwerking en andere civiele partners.