Nederland en de 'Responsibility to Protect'. De verantwoordelijkheid om mensen te beschermen tegen massale wreedheden

Als een staat zelf niet in staat of bereid is om mensen te beschermen tegen massale wreedheden, gaat de verantwoordelijkheid tot het bieden van bescherming volgens de Responsibility to Protect over op de internationale gemeenschap. Ondanks een fragiele consensus, meent de AIV dat sprake is van internationaal recht in wording, dat in toenemende mate richting geeft aan het denken over soevereiniteit, mensenrechten en vrede en veiligheid en formuleert een aantal voorstellen ter zake.