Adviesaanvraag Regulering van online content

De laatste tijd groeien de zorgen over online content (datgene wat gebruikers op het internet delen) waar een dreiging van uitgaat - van bijvoorbeeld kwetsbare groepen in de samenleving, democratische processen of de zittende macht - en de verspreiding ervan. Gevraagd wordt om in het advies voortbouwend op AIV-advies ’Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ antwoord te geven op onder meer de volgende vragen:

  • Op welke internationale ontwikkelingen omtrent regulering van online content en verspreiding ervan, inclusief in het multilaterale domein, moet Nederland waakzaam zijn?
  • Welke handelingsopties heeft Nederland?
  • Hoe kan regulering mensenrechteninclusief worden vormgegeven zodat democratische waarden en mensenrechten gewaarborgd worden op het internet?
  • Op welke manieren kan richting en sturing worden gegeven aan private internetbedrijven als belangrijke actor bij het uitvoeren van regulering?