Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht

Het internet werd aanvankelijk gezien als een nieuwe technologie met een grote bijdrage voor de vrijheid van meningsuiting, maar deze technologie heeft ook gevolgen voor andere mensenrechten, met name de privacy. Overheden en bedrijven gaan steeds meer diensten verlenen via het internet. De AIV vindt het zinvol als de Mensenrechtenambassadeur niet alleen gesprekken voert met andere landen, maar ook mensenrechtendialogen voert met grote internetbedrijven.