Europese militair-industriële samenwerking

De AIV geeft in dit advies een analyse van de politieke context van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid, de defensiemarkt, de militair-industriële trans-Atlantische betrekkingen, organisatorische en institutionele aspecten van Europees militair-industrieel beleid en de beleidsimplicaties voor Nederland.