Falende staten: een wereldwijde verantwoordelijkheid

Er moet een gespecialiseerde commissie van de Veiligheidsraad worden ingesteld om het probleem van falende staten het hoofd te bieden, aldus de AIV en de CAVV. Er is een wereldwijde verantwoordelijkheid, zowel uit het oogpunt van solidariteit als van eigen belang, om het falen van staten te voorkomen, af te wenden of terug te draaien. Hierbij moeten middelen van buitenlands beleid, ontwikkelingssamenwerking, economisch beleid en defensie op geïntegreerde wijze worden ingezet.