Energiek buitenlands beleid. Energievoorzieningszekerheid als nieuwe hoofddoelstelling

De ontwikkelingen op de wereldenergiemarkten maken het noodzakelijk dat energievoorzieningszekerheid een nieuwe hoofddoelstelling van het buitenlands beleid wordt. Zo kunnen op het hoogste ambtelijke en politieke niveau goede beleidsafwegingen gemaakt worden met de juiste prioriteitstelling. Dit is de belangrijkste aanbeveling van de Algemene Energieraad (AER) en de AIV in hun gezamenlijk advies 'Energiek buitenlands beleid'.