Klimaat, energie en armoedebestrijding

De AIV constateert dat het internationaal klimaatbeleid dringend moet inspelen op de gevolgen van klimaatverandering in kwetsbare ontwikkelingslanden. Op de geïndustrialiseerde landen rust een verantwoordelijkheid om ontwikkelingslanden te ondersteunen en Nederland moet hierbij een voortrekkersrol spelen.