Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking

Mondiale milieuproblemen − met name klimaatverandering en biodiversiteitsverlies − en schaarste aan zoetwater, landbouwgrond en grondstoffen zullen bij ongewijzigd beleid de komende decennia fors toenemen. Internationale samenwerking alsmede regulering en meer sturing door de overheid zijn nodig, zo stelt de AIV. Internationale samenwerking bij de levering en regulering van milieugoederen en hulpbronnen is een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid.