De toekomst van de Arctische regio. Samenwerking of confrontatie?

Een volwaardige Arctische strategie voor de behartiging van Nederlandse belangen in het Noordpoolgebied is noodzakelijk, aldus de AIV in het advies ‘De toekomst van de Arctische regio. Samenwerking of confrontatie?’. Klimaatverandering, geopolitieke ontwikkelingen en economische kansen maken het Noordpoolgebied steeds relevanter. De AIV bepleit de instelling van een interdepartementale commissie voor Arctische aangelegenheden en een grotere rol voor de EU in het Noordpoolgebied.