ACS–EU-Samenwerking na 2020. Op weg naar een nieuw partnerschap?

De Europese Unie onderhoudt al sinds het midden van de vorige eeuw speciale betrekkingen met een groep landen uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS). De partnerschapsovereenkomst loopt in 2020 af. Een vervolg verdient serieuze aandacht, stelt de AIV in het advies ‘ACS–EU-Samenwerking na 2020. Op weg naar een nieuw partnerschap?’ De focus zou vooral moeten komen te liggen op het versterken van politieke dialoog tussen de ACS en de EU als collectief.