Defensie-onderzoek en parlementaire controle

De AIV beveelt de regering aan zich te richten op een vorm van bemiddeling tussen de vraag vanuit de Tweede Kamer en het aanbod van deskundigheid op het gebied van defensie. Een beperkt aantal deskundigen zou kunnen worden aangezocht om op te treden als makelaars in kennis en informatie tussen de Tweede Kamer en de defensiekennisinfrastructuur, zowel in Nederland en daarbuiten.