Maatschappij en krijgsmacht

De regering moet actief streven naar maatschappelijk draagvlak voor de militaire operatie in Uruzgan, zo adviseert de AIV. Publieke steun voor de krijgsmacht in het algemeen alsmede voor specifieke militaire operaties is van groot belang. Ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak moet de regering zich duidelijk uitspreken over de volgende vijf factoren: legitimiteit, belangen en waarden, succes, leiderschap en kosten waaronder vooral mogelijke slachtoffers.