Inzet van de krijgsmacht. Wisselwerking tussen nationale en internationale besluitvorming

Het is niet nodig de bepalingen van de Grondwet over de inzet van de krijgsmacht opnieuw te wijzigen, zo concludeert de AIV. De huidige procedures bij de uitzending van Nederlandse militairen werken goed. Een grondwetswijziging die vastlegt dat de toestemming van de Tweede Kamer (of van beide Kamers) nodig is voor de uitzending van militairen – zoals het rapport Van Baalen voorstelt – is daarom in wezen overbodig.