Kabinetsformatie 2010

Roekeloos snijden in de uitgaven van het buitenlandbeleid kan schade opleveren voor Nederlandse belangen. Dat stelt de AIV in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer en aan het toekomstig kabinet. Grondslagen van het buitenlands beleid - of het nu gaat over Europa, ontwikkelingssamenwerking, defensie of andere kernonderdelen - zijn misschien niet vanzelfsprekend meer, maar Nederland kán niet zonder een actief buitenlands beleid.