Digitale oorlogvoering

Ernstige digitale aanvallen kunnen een gewapend conflict veroorzaken waarop het oorlogsrecht van toepassing is. Dat stellen de AIV en de CAVV in het advies ‘Digitale oorlogvoering’. Het debat mag niet worden overheerst door militaire en technologische antwoorden op deze nieuwe dreiging. De schaarse defensiemiddelen zouden vooralsnog slechts op beperkte schaal moeten worden ingezet voor het ontwikkelen van offensieve capaciteiten en de nadruk moet liggen op het verbeteren van de verdediging van de eigen defensienetwerken en het opbouwen van een inlichtingencapaciteit op digitaal gebied.