Europese defensiesamenwerking. Soevereiniteit en handelingsvermogen

Nederland kan alleen via nauwe samenwerking met andere nationale krijgsmachten militair handelingsvermogen en daarmee internationale invloed behouden, zo meent de AIV. Vooralsnog ontbreekt het aan een gemeenschappelijke visie op de rol van Europa op het wereldtoneel en op het Europese defensiebelang. Nederland moet zich samen met gelijkgezinde EU-landen sterk maken voor het opstellen van een nieuwe Europese veiligheidsstrategie. Daarnaast is een bottom-up benadering nodig voor verdieping van bilaterale defensiesamenwerking.