Het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie. Tussen ambitie en ambivalentie

Het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie behoeft verbetering, aldus de AIV. De AIV beveelt de regering aan om doelgericht in te zetten op het voeren van mensenrechtenbeleid via de EU, daar waar dit daadwerkelijk het meest effectief lijkt te zijn. De AIV acht de tijd echter nog niet rijp om in algemene zin te stellen dat optreden via de EU de voorkeur heeft boven bilateraal optreden. Nederland doet er goed aan de rechten van de mens dan ook zo krachtig mogelijk te blijven bevorderen door middel van het eigen buitenlands beleid.