De receptorbenadering. Een kwestie van maatvoering

In het briefadvies, geschreven op verzoek van de Tweede Kamer, wijst de AIV erop dat het concept van de receptorbenadering niet nieuw is. De minister schrijft dat hij het hele beleidsinstrumentarium zal blijven inzetten. De AIV steunt die lijn maar maakt daarbij ook kanttekeningen. Teveel aandacht voor de lokale cultuur en traditionele sociale instituties als aanknopingspunten om mensenrechten te bevorderen kan ertoe leiden dat er te weinig aandacht is voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen als gevolg van deze traditionele culturele praktijken. Het gaat in de visie van de AIV uiteindelijk om balans en maatvoering.