Met kracht vooruit. Reactie van de AIV op de beleidsbrief 'Respect en recht voor ieder mens'

De AIV waardeert het dat het kabinet de traditie heeft voortgezet regelmatig het mensenrechtenbeleid te toetsen aan veranderende omstandigheden en de hoofdlijnen van dat beleid vast te leggen in een nota of brief aan de Staten-Generaal. De AIV onderschrijft de benadering van de beleidsbrief ten volle, deelt de ambities die daaruit spreken en spreekt de hoop uit dat het kabinet deze kan verwezenlijken, te midden van de talrijke mondiale spanningen en ondanks de bezuinigingen die ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken treffen.