Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden dreigt een tweedeling in mensenrechten te ontstaan. Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend, zijn vaak alleen in Nederland van kracht. Staatsburgers in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben daardoor minder rechten dan hun Europese medeburgers. De AIV stelt daarom dat de regering in Den Haag beter moet samenwerken met de andere landen van het Koninkrijk - Aruba, Curaçao en Sint Maarten - bij de uitvoering van internationale mensenrechtenverplichtingen.