Regulering van online content. Naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid

Het internet is lange tijd bejubeld als forum van vrije informatie-uitwisseling, als aanjager van mensenrechten en als motor van innovatie en economische groei. Het open en vrije karakter ervan is essentieel. Het is bovendien een instrument om fundamentele rechten te beschermen en te bevorderen, en het belang daarvan zichtbaar te maken en te houden. Tegelijkertijd is in toenemende mate duidelijk geworden dat het internet, ondanks zijn grote waarde, ook grote maatschappelijke schade kan aanrichten.

Regulering van online content levert risico’s en dilemma’s op. Steeds moeten keuzes worden gemaakt tussen verschillende (mensen)rechten.

Beeld: ©Piktsjers

Bij de keuze voor regulering en de vorm daarvan zal steeds een balans moeten worden gevonden tussen verschillende rechten en belangen. Dit is een precair proces.

In dit advies doet de AIV een aantal suggesties om het Nederlandse internetbeleid te herijken.

Media uitgelicht

Opinie: de halfslachtige pogingen van Facebook, Twitter en YouTube om schadelijke berichtgeving te weren overtuigen niet,
Volkskrant, 12 oktober 2020