Urgentie van een nieuwe Nederlandse Afrika-strategie

Afrika lijdt het hardst onder de schokeffecten van de geopolitieke en geo-economische crises die de wereld teisteren. Hongersnood maakt de werkelijkheid met de dag grimmiger. Daar moet onmiddellijk verandering in komen. Nederland kan daaraan een nuttige bijdrage leveren zonder na te laten een coherente en doelgerichte agenda te ontwikkelen, gebaseerd op gezamenlijke belangen.

Op korte termijn moet Nederland laten zien direct bereid te zijn tot gezamenlijk actie op een van de meest acute problemen: de hoogoplopende voedselcrisis in Afrika, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Op de langere termijn moet een Nederlandse Afrika-strategie uitmonden in een consistente en doelgerichte agenda. Daarbij hoort de bereidheid om het eigen Nederlandse en Europese beleid te screenen op incoherentie op het terrein van landbouw en van klimaat. Concluderend, waardeert de AIV de aankondiging van een nieuwe Afrika-strategie, maar koppelt daaraan de verwachting dat die strategie een antwoord biedt op de (geo)politieke en maatschappelijke context die de traditionele focus op hulp en handel verre te buiten gaan.