Nederland in de veranderende EU, NAVO en VN

Als klein land heeft Nederland groot belang bij effectieve internationale structuren om aan de uitdagingen van de komende decennia het hoofd te bieden. Voor de EU, de NAVO en de VN bestaat geen serieus alternatief. Nederlandse inspanningen dienen er dan ook op gericht te zijn om deze structuren te versterken; aan dit besef zou de overheid tegenover de eigen bevolking duidelijker uitdrukking moeten geven, aldus de AIV.